Lost & Abandoned Places

Urban Exploration Photography

Villa Stockmans

sized_stockmans

Villa Stockmans (BE)

Het was een stralende ochtend ergens in  februari 2012 en het was nog vrij vroeg op de morgen toen wij ons een weg baanden door het kruid en struikgewas. Vol verwachtingen waren we, om deze ’topper’ te mogen bewonderen. Mijn hart klopte werkelijk in mijn keel als ik voorzichtig de deur openduwde. Eenmaal binnen viel onze mond zowaar open van verbazing…wat een villa, wat een pracht en praal,  maar tevens wat een vergane glorie. We konden ons ogen toen echt niet geloven. De meubels deden mij terug denken aan de tijd van ‘Louis Quatorze’ en ik bedacht dan ook meteen dat dit huis niet zomaar van de doorsnee werkman kon geweest zijn, maar veel eerder toebehoorde aan de betere klasse. Wat de geschiedenis achter dit mooie herenhuis was heb ik echter nooit achterhaald. Vermoedelijk was de bewoner een geestelijke, die ook als leraar heeft gewerkt. Dit was toch tenminste af te leiden uit de “Oorkonde voor bewezen dienst in het onderwijs” die we op de schouw aantroffen en de foto’s die her en der in het huis waren te zien van een man met de bekende “collaar”. Maar wie Dhr. Stockman ook was, een adellijke, een geestelijke of een eenvoudig man, het was in ieder geval een man met smaak voor antiek én stijl.

© 2024 Lost & Abandoned Places

Thema door Anders Norén